W jaki sposób należy wyliczyć stratę gotówkową na sprzedaży w celu rozliczenia pomocy z tarczy finansowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma budowlana sporządzająca rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym otrzymała dotację z PFR.

W jaki sposób powinniśmy wyliczyć "stratę gotówkową na sprzedaży" / "stratę na sprzedaży", żeby móc rozliczyć pomoc z tarczy?

Czy do wyliczenia powinniśmy brać wartość z RZiS z pozycji "zysk/strata ze sprzedaży" czy "zysk/strata netto"?

Czy pojęcie "straty gotówkowej na sprzedaży" / "straty na sprzedaży" odnosi się do spadku przychodów, czy do bezwzględnej straty tj. nadwyżki kosztów nad przychodami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX