Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy wykazać w bilansie spółki komunalnej należności od mieszkańców dochodzone na drodze sądowej?

Wszystkie należności spółki w sprawozdaniu za rok 2017 wykazano w pozycji bilansu B.II.3a do 12 m-cy. Nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym źródłem działalności jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków. Większość należności przeterminowanych spółki pochodzi od mieszkańców gminy, są to sprawy zarówno z przed kilku lat, ale i bieżące.

W jaki sposób teraz można prawidłowo wyodrębnić i wykazać w bilansie kwotę należności przeterminowanych i dochodzonych na drodze sądowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?