Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani ma zasądzone alimenty od byłego męża na syna i na siebie w łącznej kwocie 1500 zł od maja 2014 r. Strona prowadzi wspólne gospodarstwo domowe jedynie z synem. Były mąż przebywający w Norwegii nie płacił regularnie, jednak w 2016 r. dokonał wpłat na łączną kwotę 38.831,13 zł (choć w 2015 r. nic nie wpłacił). Przy czym nie jest znane organowi, czy to alimenty zaległe czy bieżące. Strona od stycznia do kwietnia 2016 r. miała przyznany zasiłek okresowy w kwocie 469,50 zł. 6.05.2016 r. strona złożyła kolejny wniosek o pomoc po czym 13.05.2016 r. wycofała wniosek argumentując, iż otrzymała kwotę 2400,00 zł tytułem alimentów. Przez okres 6 miesięcy nie korzystała z pomocy, a w tym czasie otrzymywała nieregularne wpłaty od byłego męża. W dniu 10.01.2017 r. strona złożyła podanie o pomoc w formie zasiłku okresowego i celowego. Oświadczyła, iż nie posiada żadnego dochodu, jedynie pobiera świadczenie wychowawcze. Decyzją z dnia 23.01.2017 r. strona miała przyznany zasiłek okresowy w kwocie 514 zł na okres jednego miesiąca. Po czym 28.02.2017 r. klientka ponownie złożyła podanie o pomoc. Na oświadczeniu podała, że jedynie otrzymuje pomoc finansową od matki w kwocie 300 zł i to jej zostało policzone do dochodu. Organ zawnioskował do sądu okręgowego o informację o stanie sprawy. Sąd do przesłanego pisma z dnia 9.03.2017 r. dołączył wykaz wpłat dokonanych przez byłego męża strony a które dostarczone były przez zainteresowaną.W dniu 14.03.2017 r. organ wydał decyzję przyznającą zasiłek okresowy. Jednak po głębszej analizie pracownik dopatrzył się tej wysokiej kwoty ponad 30.000 zł.

Czy należy zsumować kwoty które strona otrzymała w 2016 r., podzielić przez 12 miesięcy i doliczyć tę kwotę do dochodu w grudniu 2016 r. oraz do dochodu za styczeń 2017 r. i od którego miesiąca należałoby te kwoty doliczać do dochodu?

Czy tez wziąć pod uwagę jedynie kwotę 30.519,49 zł i dzieląc na 12 miesięcy podzielony dochód liczyć od miesiąca czerwca, w którym strona pieniądze otrzymała?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację