Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka została zatrudniona 1.09.2016 na stanowisku wychowawca świetlicy w wymiarze 23/26 etatu. Umowa uległa rozwiązaniu z 6.11 na podstawie porozumienia stron. Nie wystawiono świadectwa pracy, ponieważ była kontynuacja zatrudnienia. Następnie zawarto z pracownikiem kolejną umowę, od 7.11.2016 r., kiedy to nauczycielkę zatrudniono w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela matematyki. Umowa kończy się 31.08.2017 r. Co należy wpisać w punkcie 3a świadectwa pracy, tj. dotyczącym podstawy prawnej i trybu rozwiązania stosunku pracy? Jedna umowa uległa rozwiązaniu na podstawie porozumienia stron, druga - z upływem okresu na który została zawarta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?