Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wypłaca pracownikom premię uznaniową za miesiąc poprzedni ze względu na otrzymywane z opóźnieniem dane z NFZ. W związku z tym, w miesiącu październiku 2013 r. pracodawca wypłacił premię uznaniową za miesiąc wrzesień 2013 r. (premia ta znajduje się na liście płac październikowej). Według regulaminu wynagradzania premia uznaniowa jest pomniejszana proporcjonalnie za czas przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z tym zapisem pracodawca pomniejszył październikową premię za okres przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca dokonał tego we wrześniu, ze względu na fak, iż premia dotyczy tego miesiąca.

Czy postępowanie pracodawcy jest prawidłowe?

Czy w przypadku gdy pracodawca będzie za jakiś czas ustalał podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, premię za miesiąc październik powinien dopełnić czy ująć ją w kwocie faktycznie wypłaconej?

Czy dopełnia się taką premię dopiero w sytuacji, gdy pracownik dalej choruje, jednak dopiero po ustaniu zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację