Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 272 ust. 8 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej n. pr. wod., burmistrz ustala wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji.

Czy należy rozumieć, że skoro ustawodawca nie użył czasownika w czasie przeszłym "wykonywać", lecz rzeczownika odczasownikowego w aspekcie niedokonanym: "wykonywania", przepis ten będzie miał zastosowanie do inwestycji przyszłych (czyli jeszcze nie wykonanych)?

Jeśli nie, to w jaki sposób i skąd gmina ma pozyskać informacje o nieruchomościach spełniających już obecnie wymogi naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?