Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powołane zostało do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Czy prawidłowy jest sposób ustalenia stawki do opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych do zaopatrzenia ludności według § 5 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - dalej r.j.s.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?