Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. planuje rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wydobywania piasku i żwiru metodą odkrywkową. W tym celu nabyto grunty, które docelowo zostaną przeznaczone na czynne kopalnie odkrywkowe. W toku prowadzonej działalności operacyjnej niezbędne jest usuwanie powierzchniowych warstw gruntu i skał (tzw. nadkładu) celem umożliwienia rozpoczęcia wydobycia surowca. W związku z usuwaniem nadkładu spółka ponosi określone wydatki, obejmujące przede wszystkim: koszty pracy specjalistycznych maszyn i urządzeń używanych przy zdejmowaniu nadkładu oraz ich amortyzacji (m.in. koparek, zwałowarek, przenośników), wynagrodzenia pracowników własnych wraz z pochodnymi, koszty związane z przygotowaniem terenu odkrywki/zwałowiska (m.in. koszty materiałów wybuchowych używanych przy pracach strzałowych), koszty związane z odwodnieniem powierzchniowym i wgłębnym terenu odkrywki. Na moment poniesienia wydatków związanych z usuwaniem nadkładu, spółka nie jest w stanie określić dokładnego czasu eksploatacji złoża, dokładnej ilości i momentu wydobycia surowców z części złoża, z której nadkład został usunięty, jak również wysokości i momentu osiągnięcia przychodów ze sprzedaży pozyskanych ze złóż surowców.

W jaki sposób należy ująć w księgach grunty docelowo przeznaczone na czynne kopalnie odkrywkowe oraz wydatki związane z usuwaniem nakładu?

W jaki sposób należy ewidencjonować koszty wydobycia surowców oraz wartość wydobywanego piasku i żwiru?

Czy ewidencję wydobytego piasku i żwiru można prowadzić wyłącznie ilościowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?