Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy ująć w ewidencji księgowej opłatę adiacencką z płatnością rozłożoną na raty?

Czy powinna być ona ewidencjonowana wyłącznie na koncie 221, czy też na koncie 226 służącym do ewidencji długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych?

W jaki sposób należy wykazać należności z tytułu opłaty adiacenckiej w sprawozdaniu Rb-27S?

Czy w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2017 należy wykazać tylko należności dotyczące danego roku i roku przyszłego (2017 i 2018), czy też wszystkie należności (również dotyczące przyszłych lat - po 2018 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?