W jaki sposób należy udokumentować nabycie towaru w składzie od właściciela oraz późniejszą sprzedaż w trybie art. 859 innemu krajowemu kontrahentowi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie umowy składu przedsiębiorca składowy przechowywał przez kilka lat mrożone owoce krajowego kontrahenta. Brak zapłaty za przechowanie doprowadził do postępowania egzekucyjnego, które z braku oferentów zostało umorzone przez komornika. Przedsiębiorca składowy na podstawie art. 859 kodeksu cywilnego w związku z upływem terminu ważności mrożonych owoców i grożącemu zepsuciu towaru sprzedaje towary innemu polskiemu przedsiębiorcy. Zamiarem przedsiębiorcy składowego jest kompensata zobowiązań z tytułu nabycia składowanego towaru z zobowiązania właściciela towaru wobec przedsiębiorcy składowego.

W jaki sposób należy udokumentować nabycie towaru w składzie od właściciela oraz późniejszą sprzedaż w trybie art. 859 innemu krajowemu kontrahentowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX