W jaki sposób należy rozliczyć stratę w spółce komandytowo-akcyjnej, w umowie której jest zapis, że w stratach uczestniczy wyłącznie komplementariusz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o ustalenie sposobu ujęcia straty w spółce komandytowej w której wspólnikami są:

-

spółka z o.o. która posiada 1% udziału w zyskach (komplementariusz),

-

dwie osoby fizyczne które uczestniczą w zyskach po 49,5% (komandytariusz).

W umowie spółki komandytowej jest zapis że w stratach uczestniczy wyłącznie spółka z o.o. W 2011 r. spółka komandytowa osiągnęła stratę.

W jaki sposób dokonać rozliczenia straty na poszczególnych wspólników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX