W jaki sposób należy przeprowadzić przegląd programu gospodarowania odpadami wydobywczymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, późn. zm.) - dalej u.o.w., posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przeprowadzenia i przedłożenia właściwemu organowi przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co 5 lat.

Na czym ma polegać przedmiotowy przegląd?

W jakiej formie powinien być opracowany przegląd programu gospodarowania odpadami wydobywczymi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access