Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny stara się odzyskać prawo jazdy. Zgodnie z art. 5 ust. 6 u.p.o.u.a. uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje gdy: dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. W dniu 27 lipca dłużnik zgłosił się z prośbą o zwrot prawa jazdy. Tego samego dnia wystąpiono do kancelarii komorniczej czy dokonywane są wpłaty zgodnie z wyżej wspomnianym artykułem. 25 sierpnia wpłynęło do OPS zaświadczenie z kancelarii komorniczej o dokonanych wpłatach, z którego wynika, że w miesiącu lipcu 2017 r. nie nastąpiła wpłata zadłużenia. W związku z tym odpisano dłużnikowi, że dalsza procedura nie jest możliwa. Dłużnik twierdzi, że pieniądze wpłacił 31 lipca - posiada też potwierdzenia przelewu, natomiast pieniądze w kancelarii zostały zaksięgowane następnego dnia, tj. 1 sierpnia i dlatego na zaświadczeniu nie ma wpłaty lipcowej.

Czy w związku z powyższym OPS może zakwalifikować wpłatę lipcową na postawie potwierdzenia przelewu, mimo iż kancelaria nie uznała tej wpłaty w danym miesiącu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?