Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wynagrodzenia za pracę za sierpień wypłaciliśmy 30.08.2020 r. (z góry za cały miesiąc zgodnie z przyjętą praktyką). W dniu 31.08.2020 r. po 6 godzinach pracy pracownik uległ wypadkowi i uzyskał zwolnienie lekarskie od 31.08.2020 r., wypadek został uznany za wypadek przy pracy. Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową.

Czy postępujemy prawidłowo wypłacając we wrześniu zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego (jesteśmy płatnikiem zasiłków) za okres: cały dzień 31.08 do 30.09 (choroba do połowy października), a w październiku wypłacimy zasiłek z ub.wypadkowego za dni października, wynagrodzenie za pracę październikową i potrącimy nadpłatę za 2 godziny nieprzepracowane 31.08 (jeśli otrzymamy zgodę na potrącenie przez pracownika)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?