W jaki sposób należy poinformować wykonawcę o powodach odrzucenia jego oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku odrzucenia oferty wykonawcy wystarczy poinformować tego wykonawcę razem z innymi wykonawcami w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzonej zgodnie z art. 253 ust. 1 PZP?

Czy też wymagane jest sporządzenie odrębnego dokumentu o odrzuceniu oferty, dla wykonawcy, którego ofertę? odrzucono?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX