W jaki sposób należy określić wartość majątku przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy określić wartość majątku przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej?

Kodeks cywilny w odróżnieniu od kodeksu spółek handlowych nie reguluje tych kwestii.

Spółka cywilna prowadzi PKPiR. Wspólnicy nie wnieśli udziałów do spółki. Na datę wystąpienia wspólnika spółka 31 grudnia 2010 r. posiadała środki trwałe i wyposażenie, które zostały nabyte w trakcie prowadzenia działalności spółki oraz środki pieniężne, należności i zobowiązania. Na koniec roku 2010 osiągnięty zysk został rozliczony i pobrany przez wspólników.

Czy należy sporządzić bilans w cenach zbywczych, określić wartość majątku netto?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access