W jaki sposób należy odnosić się do zawartości przedmiaru robót, jeśli inwestor zawarł umowę ryczałtową na wykonanie projektu budynku użyteczności publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2012 r.

PYTANIE

Inwestor zawarł umowę ryczałtową na wykonanie projektu budynku użyteczności publicznej. Zgodnie z zawartą umową oraz SIWZ podstawą do wyceny jest projekt budowlano – wykonawczy oraz STWiOR, przedmiar robót z kolei był określony w umowie, jako element pomocniczy niebędący podstawą do wyceny. Na wątpliwości wykonawcy i zadawane przez niego pytania, zamawiający udzielał ogólnikowe odpowiedzi.

Jak przy tak zawartej umowie należy odnosić się do kwestii tego typu, że jakiegoś elementu nie ma w przedmiarze robót, albo jest, ale jego obmiar jest za mały np. zbyt mała ilość betonu, zbyt mała długość rur?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX