W jaki sposób należy naliczyć opłatę planistyczną dla terenu mieszkaniowego , jeśli wycenie podlega cała działka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy opłaty planistycznej. Działka wg starego planu była przeznaczona pod tereny rolne i leśne, zaś obecnie jej przeznaczenie to w większej części tereny zabudowy mieszkaniowej i w mniejszej części tereny leśne.

1. Czy rzeczoznawca powinien wycenić całą działkę, czy też tylko jej część obejmującą tereny mieszkaniowe?

2. W jaki sposób należy naliczyć opłatę planistyczną dla terenu mieszkaniowego (dla terenów leśnych nie została określona wysokość stawki procentowej służącej do naliczenia opłaty), jeśli przyjęlibyśmy, że wycenie podlega cała działka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX