W jaki sposób należy dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia pracowników? - OpenLEX

W jaki sposób należy dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W samorządowej jednostce budżetowej w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania, poszczególnym pracownikom przyznano podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (tym samym dodatku stażowego). Z pracownikami nie zawarto jednak aneksów do umów o pracę lub porozumień zmieniających warunku płacy, natomiast przekazano im pismo podpisane przez Dyrektora Jednostki informujące, że w związku ze zmianą Regulaminu Wynagradzania od dnia X ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości X. Kopia pisma trafia do akt osobowych pracownika, do pracownika oraz do działu księgowości.

Czy powyższa praktyka jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX