Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Gminy podejmie w czerwcu uchwałę, w której zniesiona zostanie w szkole feryjnej zniżka godzin dla kierownika świetlicy oraz zniesiony będzie dodatek dla kierownika świetlicy z dniem 1 września 2020 r. Jaka jest procedura postępowania, w jaki sposób poinformować nauczyciela (zatrudnionego na podstawie mianowania), który sprawował funkcję kierownika i miał zniżkę godzin? Czy musi być zachowany 3 miesięczny okres wypowiedzenia warunków pracy i płacy tj. z dniem 31 października 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?