Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W czasie nieobecności pielęgniarki oddziałowej spowodowanej urlopem wypoczynkowym, zwolnieniem lekarskim istnieje konieczność zastępowania jej przez pielęgniarkę odcinkową pracującą w systemie zmianowym. Pielęgniarka zmianowa otrzymuje dodatki: za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta. Zastępując pielęgniarkę oddziałową pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 i traci prawo do ww. dodatków. \

W jaki sposób można zrekompensować jej utracone zarobki?

W regulaminie wynagradzania nie ma zapisu o przyznaniu w tej sytuacji dodatkowego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?