W jaki sposób można zorganizować lekcje religii, jeżeli w szkole są dzieci różnych wyznań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole nauczana jest religia katolicka i prawosławna.

W jaki sposób można zorganizować lekcje religii, jeżeli klasa III liczy siedmioro katolików i czworo dzieci prawosławnych, klasa IV liczy sześcioro katolików i siedmioro dzieci prawosławnych, klasa V liczy trzynaścioro katolików i pięcioro dzieci prawosławnych, a w klasach I, II i VI jest po siedmioro i więcej dzieci obu wyznań?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access