Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ze względu na duże zapotrzebowanie ze strony rodziców planujemy utworzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej specjalnej. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. i akty wykonawcze do niej pozwalają na utworzenie takiego oddziału.

Czy aby utworzyć taki oddział, wystarczy wpisać go w arkusz organizacyjny szkoły w celu zatwierdzenia przez organ prowadzący, czy wymaga to innej procedury?

Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie krok po kroku procedury tworzenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej prowadzonej przez powiat.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?