W jaki sposób można naliczyć kary umowne w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego? - OpenLEX

W jaki sposób można naliczyć kary umowne w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający w okresie zagrożenie epidemicznego może naliczyć odsetki za opóźnienie od naliczonych i niepotrąconych kar umownych po upływie wyznaczonego terminu ich zapłaty?

Czy zamawiający w stanie zagrożenie epidemicznego może wystąpić do sądu o zapłatę naliczonych kar umownych, a jeżeli tak to od jakiego terminu należy naliczyć odsetki - czy od dnia wniesienia pozwu, czy też od dnia ich wymagalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX