Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo uzyskało w 2003 r. decyzję wojewody na zamknięcie składowiska odpadów. W decyzji określono m.in. harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska. Składowisko zostało zrekultywowane. Rekultywacja została sfinansowana m.in. z dotacji NFOŚiGW. Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zarządzający poinformował marszałka oraz właściwy WIOŚ o wykonaniu prac rekultywacyjnych. Zrekultywowane grunty oznaczone są w ewidencji gruntów jako "Tr".

Jaka jest możliwość zmiany zapisu w ewidencji gruntów na inne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?