W jaki sposób może zostać rozwiązana umowa na czas określony, zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi został zatrudniony w szkole na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika. W związku z Covid-19 zajęcia w szkołach zostały zawieszone a rodzaj pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo nie pozwala na pracę zdalną (sprzątanie). Osoba, na zastępstwo za którą jest zatrudniona, nie wróciła do pracy, w dalszym ciągu przebywa na długotrwałym zwolnieniu. Czy w takiej sytuacji można rozwiązać umowę z osobą zatrudniona na zastępstwo na mocy art. 30 § 1 ust. 4, tj. z upływem czasu, na który była zawarta, czy na podstawie art. 30 § 1 ust. 2, tj. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX