Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Żak Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. wykonującą działalność leczniczą. W lutym 2014 r. otrzymaliśmy z NFZ Wystąpienie pokontrolne z postępowania kontrolnego obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 28 lutego 2013 r. NFZ nałożył na nas karę umowną w wysokości ok. 385 tys. zł oraz nakazał skorygować "in-minus" wartość świadczeń za okres styczeń 2011 - luty 2013 r. na kwotę 923 tys. zł. Większość nałożonej kary i korekt sprzedaży dotyczy lat 2011-2012, natomiast niewielka część dotyczy roku 2013. W drugiej połowie marca br. będziemy audyt sprawozdania finansowego za 2013 r. Zamierzamy w ciągu 7 dni od otrzymania Wystąpienia pokontrolnego wnieść zastrzeżenia do NFZ. Po zakończeniu procesu odwoławczego zamierzamy obciążyć karami odpowiedzialnych za uchybienia w dokumentacji lekarzy oraz dochodzić od firmy ubezpieczającej OC odszkodowania. Zamierzamy skorygować jeszcze w księgach 2013 r. przychody zakwestionowane przez NFZ dotyczące tego roku oraz ująć w pozostałych kosztach operacyjnych wartość części kary dotyczącej roku 2013. Pozostałą część kary oraz korekt sprzedaży (za lata 2011-2012) chcemy ujawnić w księgach roku 2014 po zakończeniu procesu odwoławczego. Oczywiście całą sytuację zamierzamy opisać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2013 r.

W jaki sposób i w jakim momencie powinniśmy zaksięgować nałożoną karę i skorygować przychody?

Kwota korekt przekracza 2% sumy bilansowej i 1% sumy przychodów ze sprzedaży.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?