Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po modyfikacji statutu należy zawiadomić organ nadzorujący i organ prowadzący szkołę? W jakiej formie należy to zrobić? Czy w formie informacji, że w tym i tym dniu dokonano modyfikacji statutu czy ta informacja ma być kierowana do Kuratora czy do jakiejś konkretnej komórki w Kuratorium? Czy należy odpowiedniemu organowi przesłać kserokopię uchwały zmieniającej zapisy statutu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację