W jaki sposób gmina powinna zorganizować odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli, którzy nie zawarli umów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów.

W jaki sposób należałoby wyłonić firmę, która na zlecenie gminy wybierałaby szambo od tych mieszkańców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX