W jaki sposób gmina powinna zorganizować odbieranie odpadów w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów i nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób gmina powinna zorganizować odbieranie odpadów w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów i nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy?

Czy gmina jest zobowiązana udzielić osobnego zamówienia publicznego w trybie przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wyłącznie dla właścicieli, którzy nie zawarli umów, czy może włączyć do swojego systemu gminnego obsługiwanego również na podstawie ustawy PZP, jeżeli jest on zorganizowany dla nieruchomości zamieszkałych i wybranych w drodze uchwały Rady Miejskiej nieruchomości niezamieszkanych i gmina przewidziała w SWZ możliwość zwiększenia ilości nieruchomości niezamieszkałych o 50 w okresie trwania zamówienia i płaci wykonawcy za masę odebranych odpadów oraz uiszcza sama opłaty za zagospodarowanie odpadów wybranej w przetargu instalacji?

W przypadku np. 10 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych którzy nie mają zawartych umów zdecydowanie szybciej można skorzystać z już istniejącej umowy, w tym na odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych niż przeprowadzać kolejne zamówienie i tym samym dzielić zamówienie na dwa postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX