W jaki sposób gmina powinna przekazać otrzymane od ubezpieczyciela pieniądze użytkownikowi obiektu, tj. spółce miejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zawarła umowę z wykonawcą robót na realizację zamówienia publicznego, polegającego na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej. Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy do egzekwowania warunków gwarancji została upoważniona jedna ze spółek miejskich, która użytkuje zrealizowany obiekt. Po końcowym odbiorze robót wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W okresie gwarancyjnym gmina musiała wystąpić do ubezpieczyciela o uiszczenia kwoty w wysokości 50.000,00 zł. potrzebnej na naprawę wad i usterek. Ubezpieczyciel wypłacił należną sumę na konto gminy.

W jaki sposób powinna przekazać otrzymane pieniądze użytkownikowi obiektu, tj. spółce miejskiej?

Skarbnik twierdzi, że powyższe można wykonać w trybie zamówienia publicznego. Nie sposób jednak się z tym zgodzić, bowiem pieniądze od ubezpieczyciela są skierowane na konkretny cel.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX