Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek wielorodzinny z ośmioma mieszkaniami. Instalacje sanitarne ze wszystkich mieszkań są podłączone do jednego zbiornika bezodpływowego o pojemności 22 m3. Nieruchomość gruntowa stanowi współwłasność właścicieli mieszkań. Zbiornik bezodpływowy jest notorycznie przepełniony, ścieki przelewają się na nieruchomości sąsiednie. Wspólnota nie powołała zarządu. Aby rozwiązać problem ścieków, urząd gminy próbował sądownie (poprzez wyznaczenie kuratora wspólnoty) wybrać zarząd wspólnoty. Kuratorowi nie udało się powołać zarządu. Współwłaściciele nieruchomości nie potrafią porozumieć się w tej kwestii oraz w kwestii wspólnego opróżniania szamba z częstotliwością niepozwalającą na jego przepełnienie. Część współwłaścicieli opróżnia zbiornik indywidualnie, za pośrednictwem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami (mają zawarte umowy, wywożą tyle ścieków, ile pobrali wody), część robi to sporadycznie (mają zawarte umowy, ale ścieki wywożą rzadko), a pozostali nie opróżniają go wcale (chociaż zawarli umowy, z których wynika, że przedsiębiorca opróżni zbiornik po telefonicznym zgłoszeniu). Wszyscy współwłaściciele zostali poinformowani o zasadach zgodnego z prawem pozbywania się nieczystości ciekłych, a w szczególności o konieczności wywiezienia ilości ścieków odpowiadającej poborowi wody (każde mieszkanie posiada odrębny licznik poboru wody). Istotny jest również fakt, że kilka rodzin jest w trudnej sytuacji materialnej. Jednej z rodzin dostawca odciął dopływ wody (z powodu zaległości w opłatach), więc ludzie ci korzystają z wody w mieszkaniu obok.

W jaki sposób gmina może rozwiązać ten problem?

Czy np. kierując wnioski do sądu o ukaranie współwłaścicieli, którzy nie wywiązują się z obowiązków, można ukarać mieszkańców, którym odcięto dopływ wody (korzystają z wody w mieszkaniu obok)?

Jak postąpić w przypadku mieszkańców, którzy opróżniają zbiornik, ale sporadycznie (mają umowę i rachunki, ale pobór wody jest większy niż ilość wywiezionych ścieków)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?