Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. spółka komandytowa przez pomyłkę dokonała błędnej klasyfikacji zakupu w dniu 31 grudnia jako zaliczkę na środki trwałe w budowie, podczas gdy powinny to być koszty zwiększające wartość budynku już istniejącego. Jest to wartość znacząca, ale na wartość zysku nie wpływa, ponieważ i tak amortyzacja byłaby prowadzona od stycznia nowego roku.

Czy w związku z tym można dokonać korekty błędnego zapisu w nowym roku np. od stycznia i wtedy zastosować właściwą amortyzację od zwiększonej wartości?

Czy mimo wszystko powinno się dokonać korekty wyniku lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym?

Z jaką datą dokonać tej korekty przy założeniu, że korygujemy 2014 r., to czy w bilansach kwartalnych 2015 r. już pokazywać korektę lat ubiegłych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?