W deklaracji VAT za jaki miesiąc wykazać tę zaliczkę, czy za październik, czy za listopad?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r.

PYTANIE

W jakim terminie wykazać w deklaracji VAT zaliczkę?

Faktura VAT zaliczka została wystawiona w dniu 31 października 2014, z adnotacją, że zapłata nastąpi 7 listopada 2014 r. Do końca miesiąca października zaliczka nie wpłynęła.

W deklaracji VAT za jaki miesiąc wykazać tę zaliczkę, czy za październik, czy za listopad?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access