Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2019 r.

PYTANIE

Spełnienie warunków wynikających z jakich konkretnie decyzji administracyjnych czy ustaw nakładających na prowadzącego instalację obowiązek wykonania środków technicznych chroniących środowisko i zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych powinien zbadać starosta przyjmując zgłoszenie nowo zbudowanej instalacji energetycznej w trybie art. 152 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. w kontekście możliwości wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 152 ust. 4a p.o.ś. w związku z art. 76 ust. 2 pkt 1-2 p.o.ś.?

Czy chodzi tu o wszelkie decyzje poprzedzające zgłoszenie z zakresu ochrony środowiska, czyli np. wymagań prawa budowlanego, w tym np. potwierdzenie odbiorów technicznych, oddania instalacji do użytkowania, decyzji środowiskowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?