Skoro nie ma mowy we wniosku o wspólnocie mieszkaniowej, to do wniosku o wycinkę drzewa powinna zostać załączona zgoda wszystkich współwłaścicieli?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o wycinkę drzewa z nieruchomości złożyła gmina. Gmina jest współwłaścicielem tejże nieruchomości wraz z 7 innymi współwłaścicielami (osoby fizyczne). Na wypisie z rejestru gruntów widnieje 6 lokali. We wniosku nie mam żadnej informacji na temat utworzonej wspólnoty mieszkaniowej obejmującej współwłaścicieli.

Jak organ wydający decyzję (tu starosta) powinien do w/w sytuacji podejść?

Skoro nie ma mowy we wniosku o wspólnocie mieszkaniowej tzn., że do wniosku o wycinkę drzewa powinna zostać załączona zgoda wszystkich współwłaścicieli?

Czy z mocy prawa prawa to już jest wspólnota i powinnam do wniosku żądać oświadczenia o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83b ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX