Przez ile miesięcy podzielić dochód z działów specjalnych produkcji rolnej? - OpenLEX

Przez ile miesięcy podzielić dochód z działów specjalnych produkcji rolnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2018 r.

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2018/2019 na pierwsze dziecko.

Do wniosku dołączył zaświadczenie z US o wysokości przychodu i stawce podatkowej z działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu za 2017 r. Oświadczył, że dochód ten pochodzi z działalności - wynajem pokoi w okresie od stycznia 2017 r. do kwietnia 2017 r.

Czy ww. dochód podzielić na faktyczną liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany, czy na liczbę 12 miesięcy, gdyż nie znajduje się w katalogu dochodów uzyskanych/utraconych?

Ponadto wnioskodawca osiągnął w roku bazowym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej. Organ z weryfikacji systemowej KRUS powziął informację o opłaconych składkach zdrowotnych z tytułem: działy specjalnej produkcji rolnej.

Czy należy zatem pomniejszyć ten dochód o zapłacone składki?

Czy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej należy również podzielić na liczbę 12 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX