Przepisy kodeksu pracy którego z państw będą obowiązywać pracownika świadczącego pracę w Polsce dla niemieckiej firmy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik (osoba fizyczna-rezydent polski) zawarł z niemiecką firmą umowę o pracę, którą świadczył będzie w Polsce. Pracodawca niemiecki nie posiada w Polsce zakładu ani przedstawicielstwa. Pracownik przejął na siebie obowiązki w zakresie odprowadzania składek ZUS oraz podatku dochodowego (w Polsce) od wypłaconych kwot przychodu.

Według zasad kodeksu pracy którego z państw należy taką umowę rozpatrywać (np. kwestię ilości dni urlopu itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX