Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka chce rozpocząć wystawianie faktur VAT w walutach obcych dla klientów, których siedziba mieści się w Polsce. Mamy pewne wątpliwości związane z przeliczaniem kwot określonych w walutach obcych (euro i USD) na złote.

Po jakim kursie powinny być przeliczana faktury korygujące wystawiane w euro i USD?

Spółka nie ma możliwości ustalenia w systemie operacyjnym dwóch metod przeliczania waluty obcej na złotówki, tzn. przeliczania po kursie historycznym, bądź po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. Jednostka chce przyjąć jeden kurs przeliczania kwot w walucie obcej na złotówki, tzn. kurs średni z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Czy założenia spółki w tym zakresie są poprawne w świetle przepisów o VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację