Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasz dostawca sporządza fakturę w walucie obcej po powstaniu obowiązku podatkowego. Przeliczenia na złote dokonuje według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo, podatnik dostarczył nam towar 2 marca. Fakturę wystawił 27 marca. Fakturę przeliczył po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego (dokonania dostawy towarów), czyli po kursie z dnia 27 lutego. Po jakim kursie powinniśmy przyjąć i zaksięgować tą fakturę? Jeśli przyjmiemy ją - zgodnie z naszą polityką rachunkowości - z kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tj. kursem z dnia 26 marca, będziemy mieć różnicę w przeliczonej kwocie podatku VAT.

Jaki kurs zastosować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?