Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił w decyzji prawomocnej, że ubezpieczony obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej od 1 stycznia 1999 r. do 28 stycznia 2013 r. i w tym okresie nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS zobowiązał go zatem do zapłaty zaległych składek za cały okres (wraz z odsetkami).

Czy słusznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?