Po jakim czasie przedawnia się prawo do podjęcia z kasy banku postawionego do dyspozycji doktoranta stypendium doktoranckiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Doktorant jest uprawniony z mocy prawa do otrzymania stypendium doktoranckiego na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Środki pieniężne zostały postawione do wypłaty w dniu 15.10.2023 r. w kasie banku, który doktorant wskazał, ale od kilku miesięcy nie zostały podjęte (doktorant nie zgłosił się po wypłatę).

Czy roszczenie doktoranta o wypłatę tego stypendium ulega przedawnieniu, a jeżeli tak to w jakim terminie i na jakiej podstawie prawnej?

Jak długo uczelnia jest obowiązana czekać na zgłoszenie się doktoranta po wypłatę stypendium?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX