Od którego momentu należy brać pod uwagę dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2022 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Obliczając wysokość dodatku mieszkaniowego i ustalając wysokość dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od którego momentu należy brać pod uwagę dochód za 2020 rok, a od którego dochód za 2021 rok, jeżeli obwieszczenie w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 zostało opublikowane 29.07.2022 r., a wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożony został 30 lipca lub 1 sierpnia 2022 r.?

Po drugie, jak obliczać dochód w przypadku, gdy działalność była rozpoczęta na przykład w lipcu 2021 r.?

Czy dochód powinien być wyliczony proporcjonalnie do liczby miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX