Od którego momentu można ujmować w kosztach hipotetyczne odsetki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o doprecyzowanie pewnych wątpliwości w zakresie ujęcia w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek od dopłat do kapitału lub przekazania zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. Przepis art. 15cb pkt 2 CIT mówi o możliwości ujęcia w kosztach podatkowych w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału oraz w dwóch kolejnych latach bezpośrednio po sobie następujących – rozumiem, że np. na podstawie uchwały z 29.06.2020 r. przekazaliśmy na kapitał zapasowy zysk za 2019 r., to odsetki liczone na podstawie stopy referencyjnej NPB w kwocie nieprzekraczającej 250.000 zł, możemy ująć w latach 2020, 2021 i 2022 (czyli w ramach limitu możemy razem odliczyć odsetki do kwoty 750.000 zł, tj. 3 lata do 250.000 zł).

Czy w przypadku przekazania części zysku na kapitał zapasowy, a następnie z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników na sfinansowanie nabycia akcji spółki w uchwale w roku 2023 r. również możemy policzyć hipotetyczne odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX