Od kogo żądać zwrotu wypłaconego przez OPS zasiłku pielęgnacyjnego, gdy osoba przebywa w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju 2022 roku do tutejszego Ośrodka wpłynął komplet dokumentów, dotyczących przyznania Panu zasiłku pielęgnacyjnego, według właściwości do dalszej realizacji.

Poprzedni Ośrodek wypłacał świadczenia do końca kwietnia 2022 roku. Tutejszy Ośrodek wypłacał od maja 2022 r. W czerwcu 2022 roku Pan złożył rezygnację z pobierania zasiłku w związku z przyznaniem prawa do dodatku pielęgnacyjnego w ZUS od kwietnia 2022 r. Uchylono prawo do świadczeń od lipca 2022 roku (świadczenia wypłacone za okres od 04 - 06.2022).

Wystąpiono do ZUS (zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych) z prośbą o zwrot wypłaconego zasiłku za maj i czerwiec 2022 rok. Otrzymano odpowiedź z ZUS, z której wynika, że nie można zrealizować zajęcia wierzytelności, ponieważ zobowiązanemu do wypłaty przysługuje świadczenie w wysokości 0,70 zł i kwota ta jest wolna od potrąceń i egzekucji.

Od kogo żądać zwrotu wypłaconego przez OPS zasiłku pielęgnacyjnego, gdy osoba przebywa w DPS?

Kto powinien dochodzić zwrotu świadczeń wypłaconych za kwiecień 2022 (poprzedni Ośrodek, który wypłacił świadczenie, czy Ośrodek, który przejął wypłatę od maja 2022 roku i jest obecnie właściwy terytorialnie ze względu na przebywanie Pana w DPS na terenie naszej gminy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX