Od kiedy zasadne będzie wydanie decyzji w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych? - OpenLEX

Od kiedy zasadne będzie wydanie decyzji w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o 500+ na okres 2019/2021 na dwoje dzieci.

Do wniosku została wydana informacja przyznająca przedmiotowe świadczenie na okres od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r. W listopadzie 2020 r. babcia dzieci poinformowała telefonicznie, że dzieci są pod jej opieką zgodnie z decyzją sądu. W związku z tym zgłoszeniem, zebrano materiały potwierdzające ten fakt. Postanowienie sądu jest z 3.11.2020 r., że dzieci w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania umieszczone zostały w spokrewnionej rodzinie zastępczej w osobie babki ojczystej. PCPR potwierdził ten fakt.

Od pracownika socjalnego otrzymaliśmy informację, że zlecony wywiad środowiskowy u matki dzieci nie mógł zostać z Panią przeprowadzony, ponieważ Pani przebywa poza granicami Polski. Na podstawie zebranego materiału uchylono Pani prawo do świadczenia wychowawczego w dniu 08.01.2021 r. W styczniu 2021 r. wpłynęło do Ośrodka oświadczenie babci dzieci z dnia 12.11.2020 r., w którym Pani oświadczyła, że na podstawie postanowienia sądu z dnia 3.11.2020 r. przejęła opiekę nad dziećmi, ale dzieci przebywają u pani od 13.03.2020 r.

Babcia dzieci zgłosiła się do tutejszego Ośrodka i złożyła kolejne oświadczenie, w którym potwierdziła, że sprawuje opiekę nad dziećmi od 03.11.2020 r. zgodnie z decyzją sądu, a w okresie od 13.03.2020 r. do 03.11.2020 r. opieka nad dziećmi miała charakter pomocy wnukom i zapewnienie im bezpieczeństwa. W marcu 2021 r. organ wszczął postępowanie w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Po pewnym czasie odezwała się Pani i był z nią chwilowy kontakt e-mailowy. W związku z tym, że kontakt z Panią został po pewnym czasie całkowicie zerwany, sądownie został ustanowiony kurator ds. doręczeń. Ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego na dzieci została dokonana 10.11.2020 r.

Nasze pytanie dotyczy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Czy w opisanym przypadku, powinniśmy ustalać nienależnie pobrane świadczenia, czy też nie?

Jeśli tak, to od kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX