Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba (osoba samotnie gospodarujaca) złożyła wniosek o zasiłek stały w dniu 16.10.2019 r., wcześniej osoba ta miała prawo do zasiłku stałego do 31.07.2019 r. Należy dodać, iż od sierpnia br. strona nie skontaktowała się z OPS, nie potwierdziła, że ubiega się o wydanie nowego orzeczenia, nie złożyła nowego wniosku o zasiłek stały, nie przedłożyła również otrzymanego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień lekki), a tym samym nie poinformowała, że się będzie odwoływać. Osoba w październiku przedłożyła orzeczenie z (odwołania) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jednocześnie również złożyła o zasiłek pielęgnacyjny (niepełnosprawność przez 16 rokiem życia) otrzymując decyzje, iż otrzyma wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego z wyrównaniem od sierpnia br. w październiku br.

Co w takim przypadku?

Czy przyznać zasiłek stały od miesiąca złożenia wniosku, tj. od października br., czy przyznać zasiłek stały od m-ca złożenia wniosku do orzecznictwa, tj. od sierpnia 2019 r.?

Zasiłek stały w m-cu październiku br. w pełnej kwocie, tj. 645 zł (osoba we wrześniu nigdzie nie pracowała), czy w kwocie 516,58 zł uwzględniając wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego od sierpnia i pomniejszyć od razu zasiłek stały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?