Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzice dzieci po rozwodzie. Matka w okresie zasiłkowym 2019/2021 pobiera 500 plus na dwoje dzieci w gminie X. W dniu 31.03.2020 r. ojciec składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na starsze dziecko do gminy Y i do wniosku dołącza postanowienie Sądu, które jest prawomocne i podlega wykonaniu z dniem 26.02.2020 r. o ustaleniu miejsca pobytu dziecka przy ojcu. W postępowaniu administracyjnym ustalono, że matce dziecka, gmina X uchyliła świadczenie wychowawcze na starsze dziecko od 01.03.2020 r. Ponadto ojciec twierdzi, że dziecko zamieszkuje z nim od grudnia 2019 r. i domaga się wyrównania świadczenia wychowawczego za ten okres.

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze ojcu na wnioskowane dziecko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?