Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy przyznać rodzinie zastępczej dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego (dziecko ma ok. 17 lat)?

Rodzina zastępcza wystąpiła z wnioskiem o przyznanie ww. dodatku 20.06.2017 r. po odebraniu orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wydane zostało przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dnia 07.06.2017 r. W orzeczeniu ustalony stopień (umiarkowany) datuje się od dnia złożenia wniosku do Zespołu, czyli od 18.04.2017 r., jednocześnie określono, że niepełnosprawność istnieje od 10-tego roku życia. Dziecko przebywa w rodzinie od 2006 roku, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania jest przyznane na podstawie ustawy o wrispz od 22.12.2016 r., ponieważ w okresie od 27.06.2016 r. do 21.12.2016 r. dziecko przebywało w placówce opiekuńczo wychowawczej. Wcześniej dziecko posiadało orzeczenie o niepełnosprawności do dnia 16 urodzin dziecka, ważne do 22.08.2016 r.

Czy należy przyjąć datę wydania orzeczenia czyli 7.06.2017 r., gdyż od tej chwili dziecko legitymuje się orzeczeniem w myśl art. 81 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?