Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierała świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji do zasiłku rodzinnego na dziecko do stycznia 2020 r.

Wniosek złożony do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w listopadzie 2019 r. o wydanie kolejnego orzeczenia. Nowe orzeczenie o niepełnosprawności wydane w styczniu 2020 r. (stopień umiarkowany), od którego osoba w lutym 2020 r. składa odwołanie.

Kolejne orzeczenie wydane w czerwcu 2020 r. (brak podstaw do zmiany orzeczenia w części dotyczącej stopnia niepełnosprawności). Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji do zasiłku rodzinnego złożony w lipcu 2020 r.

Czy możemy przyznać świadczenia od lutego, i jeśli tak, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?